+374 410 184 84

arm / ru / eng

ԿԵՐԻ ՀԱՎԵԼԱՆՅՈՒԹ

Արտադրանյութ Հում սպիտակուց, %Ցելյուլոզա, %Հում ճարպ, %Սննդային արժեքը կերի միավորներովԿոմբիկերի մեջ ավելացնելու հանձնարարելի նորմերը, %
Արևածաղկի կոպտոն28,520 111,0410
Կերի գարի 9,2 2,3 2,8 1,21 50
Եգիպտացորեն 9,36 1,81 3,81 1,33 30
<<Գուլկևիչսկի>> օսլայի գործարանի կերի հավելանյութ 24,55 4,85 1,5 1,17 12,7